Direktintegration

Direkt­integration eGlas och DMS

Kom igång med Direktintegrationen mellan eGlas och ditt DMS (Kobra mfl) och minska din administration vid hantering av glaskador. Börja tjäna pengar på glasskador genom ökad merförsäljning av lönsamma stenskottsreparationer. Med Direktintegrationen kan du hantera all administration i ditt DMS – din arbetsorder blir din faktura.

Consults working on insurtech project

Förenklad administration av glasskador

The process with eGlas integration
Kom igång här

Villkor för användning av Direkt­integration till eGlas

Dessa villkor gäller ej för användare inom Hedin Bil Mobility Group AB

Godkännande av villkor
Användaren (ansvarig per verkstad/driftställe) måste godkänna följande villkor för att kunna ansluta sig till och använda Direktintegration med eGlas. Användningen av tjänsten innebär en fullständig acceptans av dessa villkor. Användaren förstår och accepterar att villkoren kan ändras och uppdateras över tiden. Det är användarens ansvar att regelbundet granska och bekanta sig med de aktuella villkoren och förutsättningarna.

Genom att godkänna dessa villkor och använda Direktintegration med eGlas, bekräftar användaren att denne har läst, förstått och samtycker till de angivna villkoren och förutsättningarna. Det är viktigt att läsa igenom de aktuella villkoren regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar eller uppdateringar.

Anslutningsavgift (gäller endast Kobra-användare)
För att påbörja användning av Direktintegration med eGlas tjänst kommer en anslutningsavgift debiteras per verkstad/driftställe på 1 000 SEK. Denna avgift är en engångsavgift och betalas i samband med anslutning och är ej återbetalningsbar. Mervärdesskatt tillkommer på beloppet.

Kostnad för löpande användning
En rörlig förvaltningsavgift kommer att debiteras. Denna förvaltningskostnad kan variera beroende på användning och specifika tjänster som tillhandahålls. Prislistan kommer att specificera de aktuella kostnaderna för olika tjänster och transaktioner.Verkstaden/driftstället kommer att faktureras för den rörliga förvaltningskostnaden enligt den angivna prislistan. Användaren ansvarar för att betala fakturor i enlighet med de angivna betalningsvillkoren.

Avslut av Direktintegrationen
Verkstaden/driftstället har rätt att när som helst avsluta användning av Direktintegrationen. Avslut av Direktintegrationen kan ske utan att informera Wisentic.

Kom igång här

Pris för tjänsten Direkt­integration eGlas

Wisentic debiterar för varje skickad faktura genom integrationen mellan Kobra och eGlas. Samtliga fakturor registreras och utgör därefter underlag till fakturering.

Integration Kobra eGlas
Pris per skickad faktura: 23 SEK (gäller from år 2024)

Samtliga priser anges exklusive moms.
Samtliga priser uppräknas automatiskt med AKI (K) basmånad juli (AKI för tjänstemän preliminära siffror).
Fakturering sker i efterskott med 30 dagars kredittid. Vid mindre belopp förbehålls rätten att fakturera kvartalsvis.

Wisentic förbehåller sig rätten att när som helst justera priset om tillkommande externa kostnader uppstår eller om fördyrande faktorer uppstår för att leverera tjänsten.

Kom igång här